Welcome to KEBA

Vítejte na stránkách společností KESAT, a.s. a Keba Holding, a.s.

 

Od roku 1991 poskytujeme služby v oblastech automatizace a vizualizace pro průmysl zpracování dřeva a kamene. V kooperaci s mateřskou společností KEBA AG nabízíme modernizace a rekonstrukce strojů na zpracování plastů, aplikace inovativních produktů v robotických úlohách pro broušení a leštění.

Informace o nových produktech:

Potřebujete významně snížit náklady na spotřebu energií ve vaší firmě?

Řešením je energy-efficienty koncept firmy KEBA AG snižující spotřebu energií až o 30%!


KePlast SpeedPump: Blokové schema
V regionu Visegrádské čtyřky se zaměřuje prostřednictvím dceřinné společnosti KESAT, a.s. se sídlem v Jihlavě na realizace rekonstrukcí vstřikolisů a manipulátorů, dodávky komponetů pro partnery typu OEM.

KePlast Speed Pump je horkou novinkou na trhu plastikářských strojů. Sestává se z řídící jednotky KEBA, firmware KePlast a servo-čerpadla pro rychlý a co do spotřeby energie, úsporný proces výroby.

Dynamické změny s velkou spotřebou energie pro obsluhu hydrauliky jsou typickým jevem vstřikovacích lisů během operačního cyklu. Konvenční hydraulická čerpadla se standardními motory mohou pracovat pouze s téměř neměnným příkonem energie, aby dosáhly požadovaného výkonu. Toto konstrukční řešení již v současnosti neodpovídá představě moderního pojetí strojů, které si mimo vysoké produkce nárokuje i energeticky efektivní provoz.

KePlast SpeedPump v klidových částech operačního cyklu (např. při chlazení) snižuje spotřebu energie téměř k nule. Takto vybavené hydraulické stroje se vyrovnají i strojům plně elektrické koncepce.

Také při zkrácení časů jednotlivých operačních cyklů, anebo i celého procesu výroby, si náš technický uzel zachová vysokou dynamiku a poskytne lepší výsledek ve srovnání s jinými úspornými koncepty, např. s čerpadly s proměnným průtokem.

KePlast SpeedPump ve srovnání s běžnými řešením


Je možné brousit či leštit komplikované, či rozlehé povrchy s vysokou přesností opakování?

Ano – řešením je aktivní kontaktní příruba ACF od FerRobotics s řízením od KEBA AG.


Broušení karoserie Audi Q7 s ACF
Tato vysoce inovativní kombinace sestávající z citlivého senzoru, reakčního členu a vyhodnocovací jednotky se osazuje na konec robotické ruky nebo na obráběcí centrum před pracovní nástroj. Aplikace je možná jako decentrální, zařizení se instaluje jako „slave“ prvek do stávající řídící jednotky, ale je možno ho i integrovat v rámci rekonstrukce robota do centrální řídící jednotky.

Snímače reagují na potřebu zatížení nástroje či odlehčení nástroje tak přesně a citlivě, že reakční doba příruby je kratší, než by byla při použití konvenčního řízení. Změny přítlačné síly až do maximální hodnoty 800 Newtonů kompenzují pneumatické prvky nezávisle a samostatně bez nutnosti čekání na odezvu hlavního řídícího systému stroje. Druhou funkcí je i ochrana před nekorektními stavy ve výrobě (kolize nástroje a výrobku), systém příruby reaguje autonomně a bleskurychle.

Typické využití aktivní kontaktní příruby ACF je v oblasti povrchových úprav, jako jsou broušení, hlazení, leštění, odstraňování původních nátěrů a tmelů, čištění povrchů, dále pak odstraňování třísek z obráběného materiálu, nanášení lepidel a tmelů přesných spojů (např. motory), povrchová kontrola, průběžné montáže na výrobních apod.

ACF koncept s centrálním i decentrálním řízením