Welcome to KEBA

Dřevozpracující průmysl

Automatizace a optimalizace technologických procesů pro dřevozpracující průmysl

Komplexní dodávky silové, automatizační techniky a HMI pro pilařské technologie.

Zaměřujeme se také na modernizaci a zvýšení efektivnosti výroby pilařských provozů.

Naší doménou je měření objemu a doprava kulatiny na vstupech do pilnic (manipulační a krátící linky), třídění výřezů, monitoring a řízení omítacích a rozmítacích uzlů, řízení přepravy řeziva a sledování jeho kvality, paketování.

KESAT, a.s. nabízí aplikaci měřících rámů na přejímce kulatiny, kde jsou u dlouhého materiálu v průběhu přepravy kmene dopravníkem ke krátící pile v počítači zpracovány a navrženy délky výřezů v co nejoptimálnějším poměru k požadované produkci.

Toto měření lze použít také pro kontrolu objemu nakupované dřevní hmoty. Všechny naměřené hodnoty se pro opětovné použití uchovávají v paměti až 1 rok (lze i déle po záznamu na externí médium).

Nabídku doplňuje systém sledování kvality produkce kamerovým systémem, kdy jsou kamerami snímány čela materiálu a tyto snímky se ukládají v elektronické formě včetně informací o produkci a kvalitě ke konkrétnímu výrobku.

Struktura ukládaných dat je vždy volena na základě požadavků a potřeb zákazníka.

V kombinaci s měřícími rámy zákazník dostává výkonný, rychlý a moderní nástroj sledování produkce a kvality výroby, jenž dodává mj. přesná data pro vnitřní ekonomické systémy podniku a usnadňuje komunikaci s dodavateli a odběrateli.