Welcome to KEBA

Rekonstrukce a modernizace strojů na tváření plastů

Modernizace vstřikolisů a vulkanizačních strojů, zvyšování efektivnosti výrob

KEBA AG je jedním z technologických leaderů světového trhu řídících systémů pro stroje na výrobu plastů a její PLC a HMI jsou využívány největšími výrobci nových strojů.
KESAT, a.s. nabízí firmám, koncovým uživatelům této techniky, částečné nebo i generální opravy vstřikolisů a extrudérů, a to včetně hydraulických celků.

Rekonstrukcí zákazník docílí zkrácení operačních časů a tím zvýšení produkce a snížení přímých režijních nákladů.
Druhým, neméně významným aspektem je použití nové přístrojové konfigurace, kde může úspora energií dosáhnout až 30% !
V rámci rekonstrukcí je možno inovovat i související roboty-manipulátory a jejich operační možnosti.

Zákazník se rekonstrukcí strojů dostává i k možnostem monitorování výrobních časů, prostojů, sleduje efektivitu výroby a má ji možnost aktivně ovlivňovat efektivitu výroby. Použití sítě KeMotion EasyNet nabízí možnost sledovat a řídit výrobu z jednoho centralizovaného pracoviště.